Vikten av ekologiskt kaffe


Att kaffe är en stor miljöbov i världen över är ingen hemlighet. Den besprutningen inom kaffe som sker är allt annat än skonsam och vi i Sverige ligger i toppen av de länder som konsumerar mest kaffe. Ekologiskt kaffe är mycket mer skonsamt då de inte innehåller lika starka besprutningsmedel och det ger en stor skillnad på den påverkan som alla besprutningar utgör när det inte är inte är ekologiskt. 

Sjöstrand jobbar mycket om och kring i detta miljötänk och har tagit fram ett espressomaskins koncept med en grön inställning som inte skulle tillföra den mängd skräp som andra espressomaskiner kan avge. Därför skapades Sjöstrand Coffee Consept, för att bevara möjligheten med tanken med espressomaskiner som har en fantastisk smak men samtidigt ge konceptet en mer miljötänkande inriktning.

Gott kaffe med inspiration för en grönare livsstil

Detta är vad som står på Sjöstrands hemsida gällande hur skaparna ser på Sjöstrands Coffee Consept;

“Vårt koncept är byggt av en familj med passion för hållbarhet, design – och självklart – riktigt gott kaffe. Vi vill vara en inspiration för en grönare livsstil med enkla, men banbrytande innovationer.”

Hemsidan förklarar även att Sjöstrands maskiner är producerade i rostfritt stål för maskinerna ska fungera så länge som möjligt och att Sjöstrands kaffe är 100% ekologiskt, Fairtrade och klimatpositivt, förpackat i komposterbara kapslar gjorda på nedbrytningsbara material som växtfibrer. Sjöstrand ser även till att de klimatkompenserar genom Vi-Skogen.

Viktigt att förklara och informera varför man ska köpa kaffe som är ekologiskt/fairtraid

Som nämnt lever vi i ett av de länder som konsumerar mest kaffe i världen och därför blir det en självklarhet att vi måste tänka hållbarhet gällande kaffedrickandet och se över vilka alternativ som finns. För det är ingenting som måste skippas helt, men dagens siffror visar att de flesta i Sverige inte använder sig av ekologiskt kaffe. Därför är det en stor och viktig fråga att sprida vidare för att förklara och informera konsekvenserna med att inte köpa kaffe som är ekologiskt eller fairtrade-märkt. För hur fantastiskt är det inte – gott och smakrikt kaffe med miljö i fokus.